พื้น อีพ็อกซี่ GMP

พื้น Epoxy GMP and Pharmaceutical

พื้น Epoxy GMP คือพื้นโรงงานอาหาร ยา เวชภัรฑ์ น้ำดื่ม เครื่องดื่มและเบียร์ที่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ GMP (Good Manufacturing Practices) เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าอาหารและสุขภาพถูกภายผลิตภายในสภาวะที่มีความสะอาดและปลอดเชื้อที่สุด สำหรับในบทความนี้ เราจะกล่าวถึงพื้น Epoxy ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของ GMP ด้วยคุณสมบัติใดและเหตุผลสำคัญในการติดตั้งพื้นอีพ็อกซี่สำหรับพื้นโรงงานอาหารและยา

พื้น อีพ็อกซี่ GMP

3 คุณสมบัติตามข้อกำหนด GMP

คุณสมบัติตามข้อกำหนด GMP มี 3 ข้อเกี่ยวกับพื้นโรงงาน

  • พื้นต้องทำความสะอาดได้ (Washingable)
  • พื้นต้องเรียบ ไม่มีรอยต่อและรูพรุน (Seamless)
  • พื้นต้องไม่แตกและต้องซ่อมแซมได้

ในปัจจุบันนี้เราสารวัสดุ 2 ประเภทที่เป็นไปตามข้อกำหนดโรงงาน พื้น Epoxy และ พื้น PVC

พื้น Epoxy สำหรับพื้นโรงงานอาหารและยา ตามข้อกำหนด GMP

พื้น Epoxy resin สำหรับพื้นโรงงานผลิตยา

สี Epoxy สามารถเคลือบบนพื้นปูนเพื่อใช้สำหรับโรงงานยาทั้งในส่วนของ พื้นโรงงาน ห้องปลอดเชื้อและพื้นโกดัง เป็นต้น พื้น Epoxy สามารถใช้งานได้หลากหลายพื้นที่เนื่องจากคุณลักษณะและคุณสมบัติพิเศษของสารเคลือบผิวอีพ็อกซี่เรซิน

สี Epoxy สามารถเคลือบผิวได้หลายชั้นผิวและความหนา โดยเฉพาะสีทับหน้าจะมีราคาสูงและความแข็งแรงที่สุด พื้นอีพ็อกซี่สามารถเคลือบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด ทำให้เราได้พื้นที่มีความแข้.แรง ทนทานต่อการใช้งาน รับแรงโหลดได้ดี อีกทั้งไม่มีรอยต่อและไม่ก่อให้เกิดเชื้อรา

สี Epoxy เป็นสารประกอบ 2 ส่วน คือส่นเรซินอีพ็อกซี่และส่วนสารเร่งแข็งดพลีเอไมด์ เมื่อเรซินทั้งสองตัวทำปฏิกิริยาโพลีเมอร์ไรเซชั่นได้ฟิล์มสีอีพ็อกซี่ที่ไม่มีรอยต่อ พื้นสามารถเคลือบพื้นผิวหน้าคอนกรีตได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องใช้น้ำยาประสานคอนกรีต ทำให้เราได้พื้นที่เคลือบเป็นเนื้อเดียวกันกับพื้นปูนที่เรียบ มีความทนทานต่อสารเคมี ไม่เป็นฝุ่นและถูกสุขลักษณะที่เป็นไปตามข้อกำหนด GMP

GMP Floor (Good Manufacturing Practices)

ประโยชน์พื้น Epoxy สำหรับ GMP

  1. พื้น Epoxy เรียบและไม่มีรอยต่อ (Seamless)
  2. พื้นepoxy ไม่เป็นฝุ่น (Dust proof)
  3. พื้น อีพ็อกซี่ ไม่มีรอยแตกลายงา
  4. พื้นอีพ็อกซี่ ไม่ก่อให้เกิดเชื้อรา
  5. พื้นอีพ็อกซี่มีความแข็งแรงสูง
  6. พื้น epoxy มีความทนทานต่อสารเคมี กรด ด่าง ได้ดี
สอบถามเพิ่มเติม

ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า การติดตั้งและการประเมินราคาได้ตามช่องทางข้างล่าง

Hotline: 086-515-4601

Technic: 061-926-2926

line id: vic5979

mail: epoxyhub@gmail.com

web site: www.gmp-floor.com

www.vic-coatings.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *