พื้น อีพ็อกซี่ GMP

พื้น Epoxy GMP and Pharmaceutical

พื้น Epoxy GMP คือพื้นโรงงานอาหาร ยา เวชภัรฑ์ น้ำดื่ม เครื่องดื่มและเบียร์ที่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ GMP (Good Manufacturing Practices) เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าอาหารและสุขภาพถูกภายผลิตภายในสภาวะที่มีความสะอาดและปลอดเชื้อที่สุด สำหรับในบทความนี้ เราจะกล่าวถึงพื้น Epoxy ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของ GMP ด้วยคุณสมบัติใดและเหตุผลสำคัญในการติดตั้งพื้นอีพ็อกซี่สำหรับพื้นโรงงานอาหารและยา 3 คุณสมบัติตามข้อกำหนด GMP คุณสมบัติตามข้อกำหนด GMP มี 3 ข้อเกี่ยวกับพื้นโรงงาน พื้นต้องทำความสะอาดได้ (Washingable) พื้นต้องเรียบ ไม่มีรอยต่อและรูพรุน (Seamless) พื้นต้องไม่แตกและต้องซ่อมแซมได้ ในปัจจุบันนี้เราสารวัสดุ 2 ประเภทที่เป็นไปตามข้อกำหนดโรงงาน พื้น Epoxy และ พื้น PVC พื้น Epoxy สำหรับพื้นโรงงานอาหารและยา ตามข้อกำหนด GMP พื้น Epoxy resin สำหรับพื้นโรงงานผลิตยา สี Epoxy สามารถเคลือบบนพื้นปูนเพื่อใช้สำหรับโรงงานยาทั้งในส่วนของ พื้นโรงงาน ห้องปลอดเชื้อและพื้นโกดัง […]

พื้น Epoxy GMP and Pharmaceutical Read More »