พื้น pu ใช้งานพื้นโรงงานรับน้ำหนักได้ไหม?

พื้น pu สามารถใช้งานเป็นพื้นโรงงานรับน้ำหนักได้ หากเลือกใช้ระบบความหนาและน้ำหนัก “loading weigh” ตามต้องการ พื้นโรงงานรับน้ำหนักประเภท dynamic load สำหรับพื้นโรงงานนั้น จะเป็นการรับน้ำหนักจากการเคลื่อนย้ายสินค้าโดย รถยก รถตะเข้ รถเข็น เมื่อสินค้าวางบนรถจะรวมน้ำหนักทั้งหมดของรถยก พาเล็ทและสินค้ารวมเป็น “Dynamic Load” การเลือกพื้น pu กับ dynamic load การเลือกใช้งานพื้น pu ให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานเกี่ยวกับการรับน้ำหนักนั้น เป็นหัวข้อที่อยู่ใน check list สำคัญสำหรับการเลือกเคลือบพื้นโรงงานด้วยสีพื้น หากเราสามารถเลือกพื้นให้เหมาะสมกับการใช้งานจะทำให้เราใช้งานพื้นได้ยาวนาน ทนทานและคุ้มค่าการลงทุน  การเลือกพื้นพียูให้เหมาะสมกับการรับน้ำหนักเพื่อไม่ให้พื้นแตกให้คำนวณน้ำหนักรถยกรวมกับน้ำหนักบันทุกว่าได้น้ำหนักกีตันแล้วพิจารณาเลือกความหนาพื้นยูริเทน ดังนี้ พื้นพียู หนา 4 มิลลิเมตร เหมาะกับน้ำหนัก 3-4 ตัน พื้นพียู ความหนา 5 มิลลิเมตร เหมาะกับการใช้งานน้ำหนัก 4-5 ตัน พื้นยูริเทน ความหนา 6 มิลลิเมตร เหมาะกับน้ำหนัก 5-6 […]

พื้น pu ใช้งานพื้นโรงงานรับน้ำหนักได้ไหม? Read More »