พื้น PU

พื้นโรงงานอาหาร GMP

พื้นโรงงานอาหาร GMP คือ พื้นโรงงานที่ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นพื้นโรงงานสำหรับการผลิตอาหารเพื่อรองรับการขอมาตรฐาน GMP HACCP หรือ องค์การอาหารและยา (อย.) พื้นโรงงงานอาหารจำเป็นพื้น PU ที่ไม่มีรอยต่อ ไม่มีที่สะสมและก่อให้เกิดเชื้อรา ยีสต์และแบคทีเรีย

พื้นประเภทไหนได้รับการรองรับ GMP

พื้นโรงงานอาหารและยา พื้นโรงงานเครื่องสำอางค์ เวชภัณฑ์ โรงงานผลิตน้ำ เคร่ืองดื่ม beer & beverage ที่รองรับมาตรฐาน GMP ในตลาดเมืองไทยจะมีด้วนกัน 2 ประเภท คือ พื้น Epoxy และพื้น PU Concrete

ทำไมพื้น PU Concrete จึงรองรับมาตฐาน GMP

พื้น PU Concrete เป็นพื้นที่ได้รับการรองรับมาตรฐาน GM เนื่องจากพื้น PU Concrete เพราะสี PU Concrete เป็นไปตามหลักการหลักของ GMP 3 ประเด็นหลัก คือ

  1. พื้น PU Concrete เป็นพื้นสังเคราะห์ที่ไม่มีรอยต่อ
  2. พื้น PU Concrete ไม่เกิดเชื้อรา ยีสต์ แบคทีเรีย
  3. พื้น PU Concrete มีค่าการสลายตัวที่มีค่าความเข้มข้นเป็นไปตามมาตฐาน GMP

สรุป

พื้นโรงงานอาหาร GMP สามารถใช้พื้น PU Concrete ได้ทั้งคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมี เช่น ไม่มีรอยต่อ ไม่เกิดเชื้อราและสลายตัวต่ำกว่าค่ามาตรฐาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับพื้นโรงงานอาหาร GMP ได้ตามช่องทางนี้

Tel: 086-5154601

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *